Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 3 năm 2023

Chính sách bảo mật quyền riêng tư này mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn.

Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho Bạn để truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động của Bạn hoặc bất kỳ thiết bị nào khác bởi một trang web, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng của nó.

Quốc gia: Việt Nam

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào thông qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.

Trang web đề cập đến GEMPOKER, có thể truy cập từ https://gempoker.vn

Có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Thông tin GEM POKER® – by M.A.S Store bao gồm:

Email: mas.onlinestore@gmail.com

Số điện thoại: + 84 93 783 95 66

Địa chỉ: 456/59 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM

Mã bưu chính: 72510

Tracking Technologies and Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies and similar tracking technologies để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ Chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Bạn. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookies, Bạn có thể không sử dụng được một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối Cookie, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookie.

Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Bạn khi Bạn ngoại tuyến, trong khi Cookie phiên sẽ bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt web của mình.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

  • Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và để cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của Trang web. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Không có các Cookie này, các dịch vụ mà Bạn yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và Chúng tôi chỉ sử dụng các Cookie này để cung cấp cho Bạn các dịch vụ đó.
  • Những Cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận sử dụng cookie trên Trang web hay không.
  • Những Cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Bạn đưa ra khi Bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của Bạn. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Bạn phải nhập lại tùy chọn của mình mỗi khi Bạn sử dụng Trang web.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và duy trì các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm giám sát việc sử dụng dịch vụ đặt đơn hàng của chúng tôi.
  • Liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, sms hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo thông tin liên quan đến chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.
  • Cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như hàng hóa, dịch vụ và sự kiện mà bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

  • GEMPOKER sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.
  • GEMPOKER cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Quyền riêng tư của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Email: mas.onlinestore@gmail.com

Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: gempoker.vn

Số điện thoại: + 84 93 783 95 66

Địa chỉ: 456/59 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM