Trả hàng hoàn tiền

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG & HOÀN TIỀN

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 3 năm 2023

Cảm ơn bạn đã mua sắm tại GEMPOKER.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Bạn không hoàn toàn hài lòng với giao dịch mua, Chúng tôi mời Bạn xem lại chính sách hoàn tiền và trả lại hàng của chúng tôi.

Các điều khoản sau đây được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào mà Bạn đã mua với Chúng tôi.

Bạn trả hàng vui lòng tuân thủ các điều khoản dưới đây:

Quyền hủy đơn đặt hàng của bạn

 • Bạn có quyền hủy Đơn đặt hàng của mình trong vòng 7 ngày mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào.
 • Thời hạn hủy Đơn hàng là 7 ngày kể từ ngày Bạn nhận được Hàng hoặc bên thứ ba mà Bạn chỉ định, không phải là người vận chuyển, sẽ sở hữu sản phẩm được giao.
 • Để thực hiện quyền hủy bỏ của Bạn, Bạn phải thông báo cho Chúng tôi về quyết định của bạn bằng một tuyên bố rõ ràng. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn bằng cách liên hệ chúng tôi thông qua

Email: mas.onlinestore@gmail.com

Số điện thoại: + 84 93 783 95 66

 • Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Bạn không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày Chúng tôi nhận được Hàng hóa bị trả lại. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán mà Bạn đã sử dụng cho Đơn hàng và Bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho khoản hoàn trả đó.

Điều kiện đổi trả

Để Hàng hóa đủ điều kiện được trả lại, vui lòng đảm bảo rằng:

 • Hàng hóa được mua trong 24h qua
 • Các Hàng Hóa được trong bao bì ban đầu
 • Các Hàng hóa sau đây không thể được trả lại:
  1. Việc cung cấp Hàng hóa được thực hiện theo thông số kỹ thuật của bạn hoặc được cá nhân hóa rõ ràng.
  2. Việc cung cấp Hàng hóa mà theo bản chất của chúng không phù hợp để trả lại, xuống cấp nhanh chóng hoặc đã hết hạn sử dụng.
  3. Việc cung cấp Hàng hóa không phù hợp để trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh và không được niêm phong sau khi giao hàng.
  4. Việc cung cấp Hàng hóa, sau khi giao hàng, theo bản chất của chúng, được trộn lẫn không thể tách rời với các mặt hàng khác.
  5. Chúng tôi có quyền từ chối trả lại bất kỳ hàng hóa nào không đáp ứng các điều kiện trả lại ở trên theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Chỉ Hàng hóa có giá thông thường mới có thể được hoàn lại. Thật không may, Hàng hóa được bán không thể được hoàn lại. Loại trừ này có thể không áp dụng cho Bạn nếu luật hiện hành không cho phép.

Hàng trả lại

Bạn chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro khi trả lại Hàng hóa cho Chúng tôi.

Quý khách nên gửi Hàng theo địa chỉ sau: 456/59 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM

Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho Hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị mất trong lô hàng trả lại. Do đó, Chúng tôi đề xuất một dịch vụ thư tín có bảo hiểm và có thể theo dõi được. Chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu không có việc nhận Hàng hóa trên thực tế hoặc bằng chứng về việc đã nhận được hàng trả lại.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Email: mas.onlinestore@gmail.com

Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: gempoker.vn

Số điện thoại: + 84 93 783 95 66

Địa chỉ: 456/59 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM