Điều khoản & Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 3 năm 2023

THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là GEM POKER® – by M.A.S Store, cửa hàng chúng tôi tại Việt Nam tại 456/59 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM Mã bưu chính: 72510 .

Chúng tôi điều hành trang web https://gempoker.vn/ , cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ liên quan nào khác đề cập hoặc liên kết đến các điều khoản điều kiện.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại + 84 93 783 95 66 hoặc email mas.onlinestore@gmail.com, hoặc gửi đến địa chỉ 456/59 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM, Việt Nam.
Các Điều khoản này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt được thực hiện giữa bạn và GEMPOKER, liên quan đến quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản này.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước về bất kỳ thay đổi theo lịch trình nào đối với Dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Các Điều khoản được sửa đổi sẽ có hiệu lực khi đăng hoặc thông báo cho bạn qua mas.onlinestore@gmail.com, như đã nêu trong thông báo email. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đã sửa đổi.

Dịch vụ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Những người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Dịch vụ.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin được cung cấp khi sử dụng Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực hoặc quốc gia Việt Nam mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực hoặc quốc gia Việt Nam. Theo đó, những người chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ quy định.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ của chúng tôi
Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ của mình, bao gồm tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trong Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung” ), cũng như nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng có trong đó (“Nhãn hiệu”).
Nội dung và Nhãn hiệu của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu (và nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như luật cạnh tranh không lành mạnh).
Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trong hoặc thông qua Dịch vụ “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.
Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản này, bao gồm phần ” CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM ” bên dưới.
Trừ khi được quy định trong phần này hoặc ở nơi khác trong Điều khoản của chúng tôi, không có phần nào của Dịch vụ và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái sản xuất, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán , được cấp phép hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.
Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu ngoài mục đích được nêu trong phần này hoặc bất kỳ nơi nào khác trong Điều khoản của chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới: mas.onlinestore@gmail.com.
Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đối với Dịch vụ, Nội dung và Nhãn hiệu.
Bất kỳ vi phạm nào đối với các Quyền sở hữu trí tuệ này sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản của chúng tôi và quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, thì chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

SẢN PHẨM

Chúng tôi cố gắng hết sức để hiển thị màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của các sản phẩm có sẵn trên Dịch vụ một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của sản phẩm sẽ chính xác, đầy đủ hoặc không có lỗi từ nhà sản xuất và màn hình điện tử của bạn có thể không phản ánh chính xác màu sắc và chi tiết thực tế của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và chúng tôi không thể đảm bảo rằng các mặt hàng sẽ có trong kho. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Giá cho tất cả các sản phẩm có thể thay đổi.

MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Chúng tôi đồng ý các hình thức bên dưới của thanh toán:

– Thanh toán khi nhận hàng
– Thanh toán qua ngân hàng

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và giao dịch mua hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện qua Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý cập nhật kịp thời thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm địa chỉ email, số điện thoại của bạn để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Tất cả các hinh thức thanh toán sẽ được thực hiện bằng VNĐ.

Bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí theo giá có hiệu lực khi mua hàng và mọi khoản phí vận chuyển hiện hành, đồng thời bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn đã chọn đối với bất kỳ số tiền nào như vậy khi đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào trong việc định giá, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc đã nhận được thanh toán.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt thông qua Dịch vụ. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một phương thức thanh toán hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng không hợp lệ. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo đánh giá riêng của chúng tôi dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Vui lòng xem lại Chính sách hoàn trả https://gempoker.vn/tra-hang-hoan-tien của chúng tôi được đăng trên Dịch vụ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Không được sử dụng Dịch vụ liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi: https://gempoker.vn/chinh-sach-bao-mat. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản này.

CHỈNH SỬA

Có thể có thông tin trên Dịch vụ chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Dịch vụ hoặc để nhận thêm thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Email: mas.onlinestore@gmail.com

Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: gempoker.vn

Số điện thoại: + 84 93 783 95 66

Địa chỉ: 456/59 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM